Přípojky pro rodinné domy

Společnost ALBREKO s.r.o. nabízí všem stavebníkům nových rodinných domů zřízení části elektrické přípojky navazující na přípojku ČEZ Distribuce a.s.

Dokážeme pomoci se zřízením přípojky

Každá nová přípojka elektrické energie začíná podáním žádosti o připojení u ČEZ Distribuce a.s. Formulář je dostupný na internetových stránkách společnosti ČEZ Distribuce nebo v přiloženém odkazu:

Otevřít formulář v novém okně

Přípojka může být na základě technického řešení stanoveného ČEZ Distribucí a.s. provedena buď napojením z pojistkové skříně umístěné na sloupu ČEZu nebo z pojistkové skříně umístěné v oplocení (v hranici pozemku stavebníka). Pro oba tyto způsoby připojení jsme Vám níže nachystali naše ceníky a pro lepší orientaci i katalog a vzory umístění.

Sloup na pozemku

Přípojka zřízená napojením z pojistkové skříně umístěné na sloupu

connections-article-1

Při existenci skříně na pozemku

Přípojka zřízená napojením z pojistkové skříně umístěné v hranici pozemku

connections-article-2