Naše certifikace

Myslíme na životní prostředí, kvalitu a bezpečnost práce. V Moravskoslezském kraji působíme řadu let jako smluvní partner skupiny ČEZ.

IQNet

IQNet Certified Management System

cqs_blue

CQS Certifikovaný systém managementu kvality

cqs_red

CQS Certifikovaný systém BOZP / OHSAS

cqs_green

CQS Certifikovaný systém EMS

ČEZ short logo

Smluvní partner skupiny ČEZ

Politika Integrovaného Systému Managementu

Vedení společnosti, v závislosti na potřebě neustálého zvyšování kvality služeb, zajišťování snižování environmentálních dopadů a rizik v oblasti BOZP dle jejich povahy a rozsahu, vyhlásilo Politiku IMS, která reaguje na požadavky systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, environmentálního systému managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001:2008.

Zobrazit detail