Politika Integrovaného Systému Managementu

Vedení společnosti, v závislosti na potřebě neustálého zvyšování kvality služeb, zajišťování snižování environmentálních dopadů a rizik v oblasti BOZP dle jejich povahy a rozsahu, vyhlásilo Politiku IMS, která reaguje na požadavky systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, environmentálního systému managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001:2008.

Zobrazit detail

Naše zázemí

Náš provozní objekt společnosti v Brance u Opavy byl vybudován v roce 2008 – 2009. V tomto objektu se nachází administrativní centrum společnosti, zázemí pro zaměstnance a skladové prostory.

Pár čísel naší historie