Reference

Mezi hlavní odběratele patří společnosti skupiny ČEZ, pro které staví, rekonstruuje a opravuje sítě VN a NN, společnost RKL Opava spol. s. r. o., pro kterou provádí nebo opravuje elektroinstalaci v kancelářských a skladovacích budovách, Město Hradec nad Moravicí, pro které udržuje, rekonstruuje a opravuje sítě veřejného osvětlení.

Společnost ALBREKO s. r. o. také spolupracuje s řadou obcí v regionu a s dalšími podnikatelskými subjekty.

2021
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín

Opava, Pekařská, VN15/66, přeložka kVN

2021
Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

Opava, ul. Horní náměstí - oprava havarijního stavu transformátoru VN/NN

2021
Yunex, s. r. o., Praha

I/11 Opava, severní obchvat - západní část, VD-ZDS - přeložka energorozvodu

2021
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s.

Sídliště Kylešovice (Opava) - III. etapa, veřejné osvětlení

2020
FEMONT OPAVA s. r. o.

Mrazírna Wera Nova s.r.o. Krnov - dodávka a montáž silnoproudé elektrotechniky

2020
RUDOLF LANGER s. r. o., Opava

Opava- Komárov, Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. - napojení chladiče

2020
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín

Jezdkovice, p.č. 85, rozš. kNN

2020
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín

Opava, Rybova, OP_1725, přel. DTS

2020
JANKOSTAV s. r. o., Ostrava – Slezská Ostrava

Opatření ke zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Branka u Opavy - SO Osvětlení komunikace - přechody pro chodce

2020
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín

Dolní Benešov, Hlučínská, obnova vNN/kNN

2019
RKL Opava, spol. s r.o.

Dodávka a instalace zařízení pro elektro silnoproud v objektu Centrum outsourcingových služeb, Suché Lazce u Opavy, III. etapa

2019
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín

Opava, Zlatníky, ČOV, město, vNN/kNN

2019
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín

Vršovice u Opavy, obnova venk. NN

2019
Obec Branka u Opavy

Rozšíření vedení veřejného osvětlení v Brance u Opavy

2018
SEMIX PLUSO s.r.o.

Otice-Rybníčky - přípojka pro novou halu

2018
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Šilheřovice, Annin dvůr, obnova vVN

2018
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Šilheřovice, Annin dvůr, vVN, DTS, kNN

2018
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Hlučín, Jasénky, zahrádky, etapa 6, kNN

2018
STAZO, spol. s r. o.

Stavební úpravy hygienického zázemí a učebny praktické výuky na podporu inkluze a polytechnického vzdělávání v Základní škole Raduň - elektroinstalace

2018
Město Hradec nad Moravicí

Rozšíření veřejného osvětlení Filipovice

2017
OSTROJ, a. s. , Opava

Přeložka 2ks VN kabelů 6kV, výstavby nové Přístavby haly 1Ch

2017
MKK lightservis, s.r.o., Ostrava

Chvalíkovice - výměna vedení AlFe za AES

2017
Statutární město Opava

Zlatníky - osvětlení přechodu pro chodce

2016
Rehabilitační ústav Hrabyně

RÚ Chuchelná - přípojka VN, zapojení DTS, výměna kompenzace, výměna přívodů NN

2016
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Opava, Husova, přemístění DTS

2016
TROJICE spol. s r. o., Ostrava

Velká Polom - přípojka VN, trafostanice, kabelové rozvody NN

2016
ELEKTRO – FA. PAVELEK, s.r.o., Opava

Horní Benešov, Hobes - rekonstrukce trafostanice

2016
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Opava, Komenského, Slezské muzeum, přel.NN

2016
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Roudno, p.č. 1296/1, Staněk, rozš. kNN

2016
ENERGIE DIRECT, s. r. o., Brno

Modernizace soustavy veřejného osvětlení v obci Staškov (Slovensko)

2016
RKL Opava, spol. s r. o., Dolní Benešov

Dodávka a instalace zařízení pro elektro silnoproud v objektu Centrum outsourcingových služeb, Suché Lazce u Opavy, II. etapa 2016 outsourcingových služeb, Suché Lazce u Opavy, II. etapa 2016

2016
SEVEN SPORT s. r. o., Praha

Vítkov - přístavba skladovací haly – elektroinstalace

2016
Rehabilitační ústav Hrabyně

RÚ Chuchelná - elektroinstalace kuchyně

2015
OPaLL AGRI, s. r. o., Hertice

Komplexní řešení dodávky trafostanice a souvisejících stavebních prací

2015
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Kravaře, Slámova,3347/1,18RD, DTS, kNN

2015
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Kravaře, Náměstí, kabelizace, kNN

2015
ENERGIE DIRECT, s. r. o., Brno

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Oldřišov

2015
SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.

Tiskárna Grafico - přístavba skladu papíru, dodávka a montáž

2014
Dalibor Tesař, Krnov

vlek Hošťálkovy - navýšení příkonu na 400 kW, trafostanice, přípojka VN a NN VN a NN

2014
RKL Opava, spol. s r. o., Dolní Benešov

Úprava vstupní rozvodny VN 22 kV, přepojení kabelu VN do TR2

2014
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Bělá, K vodárně, obnova vNN

2014
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Skřipov, nad kostelem, obnova vedení vNN

2014
Ing. Pekárek, stavební společnost, s. r. o., Opava

Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice, Slavkov – elektroinstalace

2014
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Praha

Oprava osvětlení haly skladu surovin a chodby 2.patro v objektu 28 v Opavě – Komárov

2013
ČEZ Energetické služby, s. r. o., Ostrava

Rekonstrukce TR4_Slévárna Dolní Benešov

2013
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Chuchelná, K.M.Lichnovského, 22 RD, kVN, DTS

2013
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Bolatice, Nádražní, 18 RD, rozš. kNN

2013
ČEZ Energetické služby, s. r. o., Ostrava

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Fulnek včetně místních částí

2013
Ing. Pekárek, stavební společnost, s. r. o., Opava

Zámek Pardubice - obnova hospodářských budov – elektroinstalace

2012
Důl Radim a. s., Ostrava

Staré Oldřůvky – přípojka VN, trafostanice

2012
RKL Opava, spol. s r. o., Dolní Benešov

Centrum outsourcingových služeb, Suché Lazce – přípojka VN 22 kV, přípojka NN, kiosková trafostanice

2012
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Slavkov, Uhlířovská, rozšíření vNN

2012
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Hrabyně, 1157/2, 12+6RD, kVN, kNN

2012
Obec Roudno

Rekonstrukce bezdrátového rozhlasu a výměny svítidel veřejného osvětlení v obci Roudno

2012
RMK s.r.o., Opava

Přístavba výrobní linky na zpracování máku – SEMIX, Otice – Rybníčky elektroinstalace

2012
IP Systém a. s. , Olomouc

Skladová hala a administrativní budova pro Centrum outsourcingové Služby, Suché Lazce – elektroinstalace

2012
Optys spol. s r.o., Opava

Dostavba střediska firmy Optys – hala tisku II.etapa – montáž svítidel, kabelových žlabů a kabelů

2011
Jiří Faluši, Vrbno pod Pradědem

Vrbno pod Pradědem – Vybudování moderní výrobní haly společnosti ATQ s.r.o. – přípojka VN a trafostanice

2011
STASOF CZ s.r.o., Praha 2

Trafostanice pro fy Knappe, Opava, Olomoucká

2011
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Melč, U Kostela, 9 RD, rozšíření kabelu NN

2011
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Chvalíkovice, areál ZD, rozšíření kabelu NN

2011
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Raduň, Mírová, přeložka vedení VN, kabelové vedení NN pro 26 RD

2011
Obec Raduň

Rozšíření dopravní a technické infrastruktury obce Raduň – zřízení ul. Sluneční – VO

2011
Vladimír Pravda – Opatisk, Opava

Elektroinstalace přístavby skladu firmy Opatisk

2011
OPTYS, spol. s r. o., Opava

Optys, Dolní Životice – 2.NP, administrativa – elektroinstalace

2011
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., Ostrava

Hala pro granulaci slámy, sena a triticale, Háj ve Slezsku – Smolkov, elektroinstalace, osvětlení, technologie

2010
Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., Ostrava

Přípojka VN, trafostanice – odvádění a likvidace odpadních vod v obci Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy

2010
ARMATURY Group a. s., Kravaře u Hlučína

Kiosková trafostanice, Dolní Benešov

2010
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Břidličná, VN 81, oprava stožárů vedení VN

2010
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Opava, Latarna, 24 RD, rozšíření kabelu NN

2010
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Hlučín, Písečná, 28.října, Dukelská, Seifertova, obnova kabelu NN

2010
AG ENERGOCOM s.r.o., Kobeřice

Rekonstrukce VO Štěpánkovice

2010
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Praha 10

Úprava veřejného prostranství v Jakubčovicích (Hradec nad Moravicí) – rozš. VO

2010
RMK s. r. o., Suché Lazce

SEMIX PLUSO s. r. o., Otice – přístavba skladu surovin, polotovarů a hotových výrobků, SO 01 – sklad

2010
OPTYS, spol. s r. o., Opava

Dostavba střediska firmy OPTYS – Dolní Životice, změna číslo 4 elektroinstalace

2010
Ing.Daniel Kozel – DK1, Kravaře

Provozní budova firmy Tiskárna Grafico s. r. o., Mezi Brahy, Opava 6

2009
Vladimír Pravda – OPATISK, Opava 6

Kiosková trafostanice, ul. Hlavní, Opava 6

2009
AG ENERGOCOM s. r. o., Kobeřice

MEDIS PHARMA Bolatice – trafostanice, přípojka VN

2009
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Markvartovice – vedení VN, DTS a kabelové vedení NN

2009
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Opava, Hlavní, průmyslová zona, rozšíření kabelu VN

2009
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Opava, Bartoníčkova, Úvoz, rozšíření kabelu NN

2009
Obec Velká Polom

Oprava veřejného osvětlení ve Velké Polomi

2009
OPTYS, spol. s r. o., Opava

Dostavba střediska firmy Optys – Dolní Životice, elektroinstalace

2009
Vladimír Pravda – OPATISK, Opava 6

Elektroinstalace haly, Hlavní ul., Opava 6

2009
ZOiGO – ZZ s. r. o., Opava

Otice, Rybníčky – elektroinstalace haly A a administrativní budovy

2008
TEMPO, obchodní družstvo, Opava; ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Kiosková trafostanice pro Terno, Opava-Jaktař; Kabelové vedení VN

2008
Hon a. s., Skřipov

Úprava trafostanice a vedení NN v Opavě, ul. Olomoucká

2008
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Branka u Opavy, přípojka VN – Brano, kabel VN

2008
ELSPOL – Gattnar s. r. o., Ostrava

Propojení silnic I/11 a I/56, spojka S1 v Opavě – přeložky NN a VN

2008
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Oprava vedení NN v Hrabství

2008
ELSPOL – Gattnar s. r. o., Ostrava

Dálnice D 47, stavba 4707 Bílovec-Ostrava-Rudná, venkovní vedení VN

2008
ČEZ Energetické služby, s. r. o., Ostrava

Rekonstrukce veřejného osvětlení Dřevohostice

2008
ELSPOL – Gattnar s. r. o., Ostrava

Dálnice D47, stavba 4707 Bělotín – Hladké Životice, veřejné osvětlení

2008
Statutární město Opava

Rekonstrukce veřejného osvětlení Krnovská, Opava

2008
Hon a. s., Skřipov

Elektroinstalace - výrobní hala, Olomoucká, Opava a Elektroinstalace ve skladu – Velké Albrechtice

2007
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Slavkov, Na Lúčkách, TVRD, kVN, DTS, kNN

2007
HON – nábytek s. r.o., Skřipov

Kotelna ve firmě HON a CRT pro část obce Skřipov – přípojka VN. 22kV, kiosková trafostanice, přípojka NN

2007
ELEKTRO fa. PAVELEK s. r. o., Opava

Přípojka VN a trafostanice HOBES Horní Benešov

2007
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Karlov pod Pradědem, oprava vedení NN, DTS 2564, přípojky VN

2007
STRABAG a.s., Praha 5

Silnice II/464 Opava, ulice Bílovecká, II. etapa – II. stavba

2007
ELSPOL – Gattnar s. r. o., Ostrava

Silnice I/47 Severní spoj I.stavba – venkovní vedení 22 kV

2007
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Oborná, napojení RD, I. a II. etapa

2007
ELSPOL – Gattnar s. r. o., Ostrava

Dálnice D47, stavba 4705 Bělotín – Hladké Životice, přeložka VN a NN

2007
Energetika Vítkovice, a. s., Ostrava

Rekonstrukce VO Markvartovice

2007
STRABAG a.s., Praha 5

Silnice II/464 Opava, ulice Bílovecká, II. etapa – II. stavba

2007
Energetika Vítkovice, a. s., Ostrava

Rekonstrukce VO Velká Bystřice, I. a II. etapa

2007
GRANITOL a.s., Moravský Beroun

Oprava rozvaděče RCHV

2006
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Velká Polom, přeložka VN 18, Mlýnek

2006
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Výměna kabelového vedení VN mezi DTS 1968 a DTS 90678 v Hlučíně

2006
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Příprava území pro výstavbu 3RD, k.u. Hlučín - Malánky

2006
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Krnov, ul. K. Čapka, Revoluční – obnova vedení NN

2006
Energetika Vítkovice, a. s., Ostrava

Rekonstrukce VO Město Albrechtice

2006
Energetika Vítkovice, a. s., Ostrava

Rekonstrukce VO Sedlnice

2005
ERLEN s. r. o., Třinec

Přípojka vedení VN 22kV, kabelové vedení NN a trafostanice, Fulnek

2005
Vaňkův kopec s. r. o., Ostrava

Stavba trafostanice ve SKI areálu Vaňkův kopec, Horní Lhota-Zátiší

2005
ELSPOL – Gattnar s. r. o., Ostrava

Dálnice D 47, stavba 4708.2 Ostrava, Rudná – Hrušov, přeložka. VN a NN, trafostanice Koblov, Antošovice

2005
ELSPOL – Gattnar s. r. o., Ostrava

Dálnice D 47, stavba 4707 Bílovec-Ostrava-Rudná, venkovní vedení VN

2005
Severomoravská energetika, a. s., Ostrava

Kabelové vedení NN pro 23 RD, Kobeřice, ul. Javorová, Topolová

2005
VALDIS spol. s. r. o., Kravaře u Hlučína

Přeložka VN a NN, Kostelní ul, Kravaře

2005
TCHAS, Obec Bolatice

Veřejné osvětlení, průmyslová a obytná zóna, Bolatice

2005
Obec Kozmice

Veřejné osvětlení, sportovní areál, Kozmice

2005
PhDr. Richard Dener, Suché Lazce

Elektroinstalace stolárny ve Chvalíkovicích

2005
OPTYS, spol. s r. o., Opava

Elektrorozvody 3. a 4 NP budovy firmy

2004
RMK s. r. o., Suché Lazce

Přípojka VN, trafostanice, Optys, Dolní Životice

2004
Město Vrbno p. Pradědem

Osvětlení přechodů a kruh.objezdu, kabely NN, Vrbno p. P.

2004
ODS – Dopravní stavby Ostrava, a. s.

Přeložka kabelu VN, Jaselská ul., Opava (rekonstrukce silnice III/4641)

2004
Severomoravská energetika, a. s., Ostrava

Bolatice – vedení NN (průmyslové zóny)

2004
Město Vrbno p. Pradědem

Osvětlení přechodů a kruh.objezdu, kabely NN, Vrbno p. P.

2004
Tomáš Novotný, spol. s r. o., Opava

Úpravy měření el. odběru – sklad COOP, Hlučín

2003
Severomoravská energetika, a. s., Ostrava

Horní Václavov – vedení NN

2003
FINAL-SWEET spol. s r. o., Opava

Elektroinstalace budovy, Hradecká 1, Opava

2002
VALDIS spol. s r. o., Kravaře

Elektroinstalace provozovny, Kravaře

2001
Statutární město Opava

Elektroinstalace budov Městského koupaliště, Opava