Historie

1992- 1996

Břetislav Vícha – ELEKTRO

Historie firmy je úzce spjata s firmou Břetislav Vícha – ELEKTRO, která byla předchůdkyní firmy ALBREKO s. r. o. Z počátku malá firma se třemi zaměstnanci postupně rozšiřovala poskytování svých služeb v oblasti elektromontáží a v roce 1993 otevřela svou provozovnu na Bílovecké ulici v Opavě Kylešovicích. V letech 1994 až 1996 zaměřovala svou činnost na elektrické vytápění pro obyvatelskou sféru, prováděla opravy, rekonstrukce i nové elektroinstalace rodinných domů a průmyslových objektů. V těchto letech také začala spolupráce s firmou Severomoravská energetika a.s., která se později stala součástí skupiny ČEZ.

1997

Založení firmy ALBREKO s. r. o.

V dubnu 1997 byla založena společnost ALBREKO s. r. o. z důvodu rozšiřování poskytovaných služeb. Kromě elektromontážních činností společnost provozovala i obchod s elektrozbožím. V počátku sídlila v Opavě Kylešovicích, na ulici Bílovecké.

1999

Certifikace ISO

Od listopadu 1999 je společnost certifikována v oblasti kvality dle ČSN EN ISO 9002:1995 (nyní dle ČSN EN ISO 9001). Od srpna 2012 je společnost certifikována i pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001 a pro oblast environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001. Integrovaný systém managementu je stále udržován, společnost je pravidelně podrobována dozorovým a recertifikačním auditům ze strany společnosti CQS z. s.

2008- 2010

Provozní areál v Brance u Opavy

V roce 2008 započala společnost s budováním areálu v Brance u Opavy. V letech 2009 a 2011 byly postupně uvedeny do provozu oba provozní objekty, kde se nyní nachází jak administrativní centrum společnosti, tak zázemí pro zaměstnance a skladové prostory. Část prostor také společnost pronajímá.

2016

Spolupráce se školou

Společnost ALBREKO s. r. o. začala spolupracovat s místními vzdělávacími institucemi vychovávajícími budoucí pracovníky v oboru elektro, a to se Středním odborným učilištěm stavebním v Opavě a se Střední školou technickou v Opavě. Vybraným studentům zajišťuje praktické vzdělávání, při kterém se jim zaměstnanci společnosti snaží předat své zkušenosti. Část studentů po ukončení vzdělávání nastoupila do společnosti jako zaměstnanci.

Dnes

V současné době

Společnost ALBREKO s. r. o. sídlí ve svém areálu v Brance u Opavy. Zabývá se zejména poskytováním elektromontážní a elektroinstalační činnosti v Moravskoslezském kraji. Je smluvním partnerem ČEZ Distribuce a.s. Specializuje se na práce na sítích vysokého napětí, nízkého napětí, veřejného osvětlení i místního rozhlasu. Svou nabídku služeb doplňuje o projekční práce, práce montážními plošinami, zemní práce prováděné ručně i strojně pomocí kolového rypadla a pásového bagru, vnitrostátní dopravu či práce speciálním vozidlem s hydraulickou rukou. Společnost dnes zaměstnává odborné pracovníky se vzděláním v oboru elektro, ale též např. projektanty či vyškolené strojníky. Stěžejní elektromontážní činnost je zabezpečována pracovníky, kteří mají kvalifikaci i pro práci pod napětím, technologie AES, Raychem, PAS apod.

Naše certifikace

Myslíme na životní prostředí, kvalitu a bezpečnost práce. V Moravskoslezském kraji působíme řadu let jako smluvní partner skupiny ČEZ.

IQNet

IQNet Certified Management System

cqs_blue

CQS Certifikovaný systém managementu kvality

cqs_red

CQS Certifikovaný systém BOZP / OHSAS

cqs_green

CQS Certifikovaný systém EMS

ČEZ short logo

Smluvní partner skupiny ČEZ