Politika Integrovaného Systému Managementu

Politika IMS zohledňuje záměry vedení společnosti v oblasti dalšího rozvoje a zlepšování systému IMS a poskytuje rámec pro plánování konkrétních cílů v oblastech kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vedení společnosti se zavazuje k potřebě neustálého zvyšování kvality služeb, k minimalizaci environmentálních dopadů do životního prostředí a k zajištění bezpečných a zdravých podmínek představujících prevenci pracovních úrazů a poškození zdraví. Plníme požadavky systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, environmentálního systému managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN ISO 45001:2018.

"Jsme jeden tým!"

  • icon check green Plníme požadavky všech zainteresovaných stran na základě jejich potřeb, přání, a tím uspokojujeme jejich očekávání v návaznosti na vývoj ve všech sledovaných oblastech.
  • icon check green Odhalení a odstranění možných i skutečných nedostatků, nežádoucích událostí a incidentů je věcí všech. Vycházíme z požadavku na docílení bezvadného stavu. Prevence vad, místo odstraňování již vzniklých vad, je prioritou organizace.
  • icon check green Neustálé zlepšování navazuje na analýzu získaných informací a sledovaných dat, podpořených zkušenostmi, intuicí a reakcí na platné požadavky.
  • icon check green Snahou jednatelů organizace je i spokojenost zaměstnanců, kterou zajišťují jejich motivováním, vedením a vzděláváním. Každý zná požadavky na jakost své práce, plně za ni odpovídá a zná svého zákazníka. Každý je rovněž zodpovědný za naplňování zásad bezpečně a ekologicky prováděných prací.
  • icon check green Realizujeme kroky, které vedou k zajištění bezpečných a zdravých podmínek, k omezení rizik kvality, předcházení vzniku úrazů a poškozování zdraví a životního prostředí, a to řádným zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištěním ochrany životního prostředí, nejen v rozsahu stanoveném platnou legislativou.
  • icon check green Trvale zlepšujeme výkonnost organizace, environmentální profil a výkonnost BOZP.
  • icon check green S externími poskytovateli spolupracujeme tak, aby vzájemně poskytnuté informace i služby přispívaly k vzájemnému uspokojení i k uspokojení zákazníka a i dalších zainteresovaných stran.
  • icon check green O kvalitu řízení se staráme všichni. Aplikací systémového a procesního přístupu identifikujeme, řídíme a rozvíjíme procesy organizace k dosažení vyššího výkonu i ekonomické prosperity.

Naše certifikace

Myslíme na životní prostředí, kvalitu a bezpečnost práce. V Moravskoslezském kraji působíme řadu let jako smluvní partner skupiny ČEZ.

IQNet

IQNet Certified Management System

cqs_blue

CQS Certifikovaný systém managementu kvality

cqs_red

CQS Certifikovaný systém BOZP / OHSAS

cqs_green

CQS Certifikovaný systém EMS

ČEZ short logo

Smluvní partner skupiny ČEZ